REGULAMIN OBIEKTU

Nasz regulamin został napisany po to, aby każdy gość, który zamierza spędzić u nas wakacje czuł się dobrze i swobodnie, szanując jednak przyzwyczajenia innych.

REGULAMIN OBIEKTU „MAJ” ORAZ INFORMACJE OGÓLNE I PORZĄDKOWE

Z POWODU PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19, NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE NAKAZ NOSZENIA MASECZEK OCHRONNYCH I DEZYNFEKCJI RĄK.

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 – wyraża zgodę na naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 3. Przyjmowanie gości następuje między godz. 10.00 a 22.00. Pokoje udostępniane są od godz. 15.00;
 4. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 5. Wjazd i wyjazd z parkingu jest możliwy między godz. 7.00 a 23.00;
 6. Wpłacone zaliczki na rezerwację pobytu nie podlegają zwrotowi. Mogą być jedynie przeznaczone na inny termin, lub przyszły rok jeżeli zmiana terminu nastąpi nie później niż dwa tygodnie przed zarezerwowanym terminem pobytu.
 7. Wpłata pieniędzy, na poczet rezerwacji w obiekcie „MAJ” łączy się z akceptacją niniejszego regulaminu, brak akceptacji regulaminu skutkuje rezygnacją z wczasów;
 8. Opłatę za wynajem pokoi pobieramy z góry. Nie zwraca się pieniędzy za zapłacony, a niewykorzystany czas pobytu; 
 9. Zobowiązani przez Gminę, pobieramy z góry opłatę miejscową, czyli tzw. „klimatyczne”;
 10. Wpłata pozostałej części należności za wynajem pokoi winna być uregulowana na miejscu w dniu przyjazdu, przy meldunku, zgodnie z rezerwacją. Przepraszamy, ale nie honorujemy kart płatniczych. Obowiązuje gotówka;
 11. W obiekcie MAJ i na jego terenie przebywać mogą tylko osoby zameldowane. Obiekt nie wyraża zgody na zapraszanie osób niezameldowanych.
 12. Przebywanie osób niezameldowanych razem z Gościem obiektu na terenie Pokoje Gościnne MAJ, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według stawki – 200zł/osoba/dzień.
 13. Ze zrozumiałych względów, tak jak wszędzie, tak i u nas obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 7.00– serdecznie Państwa prosimy o jej przestrzeganie,
 14. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 17. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 18. Osoby zameldowane w naszym obiekcie odpowiadają materialnie za celowe lub nieumyślne zniszczenie mienia;
 19. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże z pokoi czy samochodów, oraz za rzeczy pozostawione na zewnątrz. Uczula się gości szczególnie na zamykanie okien i drzwi. Rzeczy drogie i kosztowne można pozostawić w depozycie u właścicieli;
 20. Zgubienie klucza powoduje opłatę w wys. 50zł, natomiast uszkodzenie lub zagubienie pilota do telewizora to opłata w wys. 50zł;
 21. Osoby, które podróżują z nawigacją GPS, przy problemach ze znalezieniem adresu winny wpisać ROZEWIE ul. RYSIA 20
 22. Pokoje Gościnne “Maj” mają prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni do dnia rozpoczęcia wynajmu pokoju bez podawania przyczyn, bez konsekwencji, zwracając wpłacony zadatek.
 23. Przez cały czas pobytu w obiekcie dzieci poniżej 14 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 24. Na terenie obiektu znajdują się ogólnie dostępne książki i czasopisma, które po przeczytaniu prosimy odkładać na miejsce;
 25. Na terenie obiektu istnieje możliwość urządzenia grilla z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zarówno przeciwpożarowych jak i z uwagi na dzieci;
 26. Przez cały czas na terenie znajduje się ktoś z osób odpowiedzialnych za obiekt, które są do Państwa dyspozycji w wszelkimi kłopotami i problemami. Chcemy, aby Państwa wypoczynek u nas był miły i udany, oraz abyście Państwo wrócili do nas za rok;
 27. W części parterowej znajduje się kuchnia i jadalnia z pełnym wyposażeniem. Jest ona do Państwa dyspozycji. Prosimy jednak o pozostawienie po sobie czystości i porządku;
 28. Na korytarzach znajdują się do Państwa dyspozycji lodówki, w których można przetrzymywać łatwo psujące się produkty. Nie możemy niestety zapobiec ewentualnym drobnym zamianom produktów, lecz możemy podpowiedzieć, że dobrym zwyczajem jest ich podpisywanie;
 29. Wszelkie awarie, które państwo zauważycie prosimy niezwłocznie kierować do osób odpowiedzialnych za obiekt, postaramy się je jak najszybciej usunąć;
 30. Na terenie obiektu posiadamy oraz stół bilardowy. Zabrania się korzystania ze stołu bilardowego dzieciom do lat 15;
 31. W pokojach obiektu i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych – z wyłączeniem miejsc na terenie obiektu wskazanych przez obiekt. Złamanie punktu wiąże się z wyrażeniem zgody na naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 500zł, za każdy złapany przypadek.
 32. W przypadku, gdy wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 33. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 34. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 35. Informujemy o możliwości rozliczenia pobytu dzieci, za pomocą bonu turystycznego. Warunkiem dokonania tego typu rozliczenia, jest bezwzględne poinformowanie obiektu o tym fakcie podczas rezerwacji.

Nie czekaj i zarezerwuj swój pobyt!