Regulamin obiektu

Nasz regulamin został napisany po to, aby każdy gość, który zamierza spędzić u nas wakacje czuł się dobrze i swobodnie, szanując jednak przyzwyczajenia innych.

 

REGULAMIN OBIEKTU „MAJ” ORAZ INFORMACJE OGÓLNE I PORZĄDKOWE

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 – wyraża zgodę na naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 3. Przyjmowanie gości następuje między godz. 10.00 a 22.00. Pokoje udostępniane są od godz. 14.00;
 4. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 5. Wjazd i wyjazd z parkingu jest możliwy między godz. 7.00 a 23.00;
 6. Wpłacone zaliczki na rezerwację pobytu nie podlegają zwrotowi. Mogą być jedynie przeznaczone na inny termin, lub przyszły rok jeżeli zmiana terminu nastąpi nie później niż dwa tygodnie przed zarezerwowanym terminem pobytu.
 7. Wypoczynek w obiekcie „MAJ” łączy się z akceptacją niniejszego regulaminu, brak akceptacji regulaminu skutkuje rezygnacją z wczasów;
 8. Opłatę za wynajem pokoi pobieramy z góry. Nie zwraca się pieniędzy za zapłacony, a niewykorzystany czas pobytu;Właściciele obiektu akceptują zwierzęta naszych gości na terenie, za dodatkową opłatą, która wynosi 20,-/ dobę;
 9. Zobowiązani przez Gminę, pobieramy z góry opłatę miejscową, czyli tzw. „klimatyczne”;
 10. Wpłata pozostałej części należności za wynajem pokoi winna być uregulowana na miejscu w dniu przyjazdu, przy meldunku, zgodnie z rezerwacją. Przepraszamy, ale nie honorujemy kart płatniczych. Obowiązuje gotówka;
 11. W obiekcie MAJ i na jego terenie przebywać mogą tylko osoby zameldowane. Obiekt nie wyraża zgody na zapraszanie osób niezameldowanych.
 12. Przebywanie osób niezameldowanych razem z Gościem obiektu na terenie Pokoje Gościnne MAJ, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według stawki – 200zł/osoba/dzień.
 13. Ze zrozumiałych względów, tak jak wszędzie, tak i u nas obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 6.00– serdecznie Państwa prosimy o jej przestrzeganie,
 14. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 17. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 18. Osoby zameldowane w naszym obiekcie odpowiadają materialnie za celowe lub nieumyślne zniszczenie mienia;
 19. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże z pokoi czy samochodów, oraz za rzeczy pozostawione na zewnątrz. Uczula się gości szczególnie na zamykanie okien i drzwi. Rzeczy drogie i kosztowne można pozostawić w depozycie u właścicieli;
 20. Zgubienie klucza powoduje opłatę w wys. 50zł, natomiast uszkodzenie lub zagubienie pilota do telewizora to opłata w wys. 50zł;
 21. Osoby, które podróżują z nawigacją GPS, przy problemach ze znalezieniem adresu winny wpisać ROZEWIE ul. RYSIA 20
 22. Pokoje Gościnne “Maj” mają prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni do dnia rozpoczęcia wynajmu pokoju bez podawania przyczyn, bez konsekwencji, zwracając wpłacony zadatek.
 23. Przez cały czas pobytu w obiekcie dzieci poniżej 14 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 24. Na terenie obiektu znajdują się ogólnie dostępne książki i czasopisma, które po przeczytaniu prosimy odkładać na miejsce;
 25. Na terenie obiektu istnieje możliwość urządzenia grilla z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zarówno przeciwpożarowych jak i z uwagi na dzieci;
 26. Przez cały czas na terenie znajduje się ktoś z osób odpowiedzialnych za obiekt, które są do Państwa dyspozycji w wszelkimi kłopotami i problemami. Chcemy, aby Państwa wypoczynek u nas był miły i udany, oraz abyście Państwo wrócili do nas za rok;
 27. W części parterowej znajduje się kuchnia i jadalnia z pełnym wyposażeniem. Jest ona do Państwa dyspozycji. Prosimy jednak o pozostawienie po sobie czystości i porządku;
 28. Na korytarzach znajdują się do Państwa dyspozycji lodówki, w których można przetrzymywać łatwo psujące się produkty. Nie możemy niestety zapobiec ewentualnym drobnym zamianom produktów, lecz możemy podpowiedzieć, że dobrym zwyczajem jest ich podpisywanie;
 29. Wszelkie awarie, które państwo zauważycie prosimy niezwłocznie kierować do osób odpowiedzialnych za obiekt, postaramy się je jak najszybciej usunąć;
 30. Na terenie obiektu posiadamy również stoły ping – pongowe oraz stół bilardowy. Zabrania się korzystania ze stołu bilardowego dzieciom do lat 15;
 31. W pokojach obiektu i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych – z wyłączeniem miejsc na terenie obiektu wskazanych przez obiekt. Złamanie punktu wiąże się z wyrażeniem zgody na naliczenie opłaty w wysokości 500zł, za każdy złapany przypadek.
 32. Obiekt wyraża zgodę na pobyt zwierząt, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu. Zwierzęta przebywające na terenie obiektu muszą być pod pełną kontrolą ich właścicieli ( na smyczy ). Zabrania się aby zwierzęta załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne na terenie obiektu.
 33. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 34. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o ochronie danych

Witamy na witrynie Pokoje Gościnne Maj

www.majrozewie.pl

Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. Twoje dane są nam potrzebne do prowadzenia efektywnej działalności handlowej i informacyjnej oraz przekazywania ci istotnych informacji marketingowych, a także pozostałych interakcji z firmą Pokoje Gościnne Maj .

Chcielibyśmy zatem poinformować, które dane uzyskane wskutek odwiedzenia przez nich witryny będą przez nas wykorzystywane i w jaki sposób.

1.Podmiot odpowiedzialny

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych („RODO”) i innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej jest:

Pokoje Gościnne Maj

ul. Żbikowa 4

84-104 Rozewie

503-123-832

www.majrozewie.pl

2. Przetwarzanie danych

2.1. Informacje ogólne

Dane osobowe oznaczają wszystkie dane identyfikujące bezpośrednio użytkownika, na przykład jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i internetowe nazwy użytkownika. Dane osobowe użytkowników witryn PK Maj wykorzystywane są w następujący sposób:

świadczenie usług,

zapewnienie wsparcia technicznego.

Przekazywanie materiałów marketingowych

Jeśli w poniższych punktach nie wskazano inaczej, podczas korzystania

z niniejszej witryny zasadniczo nie są zbierane, przetwarzane ani wykorzystywane żadne dane osobowe.

2.2.Przechowywanie danych dostępu, tworzenie plików dziennika

Przy każdym wyświetleniu przez użytkownika jednej ze stron witryny oraz przy każdym dostępie do pliku w pliku dziennika rejestrowane i zapisywane są dane dostępu związane z tą czynnością. Dane rejestrowane są w standardowym formacie dziennika. Każdy rekord danych składa się z następujących pól:

Data/godzina żądania

Strona, z której został zażądany plik

Strony pobrane z witryny przez system użytkownika

Nazwa wywoływanego pliku

Przesłana wielkość danych

Status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony)

Opis użytego systemu operacyjnego i przeglądarki, adres IP klienta oraz nazwa użytkownika (dane logowania) w przypadku użytkowników uwierzytelnionych

Powyższe dane używane są do świadczenia treści witryny, zapewnienia działania systemów informatycznych spółki oraz optymalizacji jej obecności w sieci Internet. Dane mogą być wykorzystywane do celów statystycznych (patrz poniżej) w postaci zanonimizowanej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa danych, zwłaszcza analizy błędów i zapobiegania atakom hakerskim (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). Dane dostępu nie będą używane do tworzenia indywidualnych profili użytkowników ani przekazywane osobom trzecim, a ich usunięcie nastąpi najpóźniej po upływie 90 dni.

2.3.Wykorzystanie adresów IP

Przy każdym dostępie do witryny Pokoje Gościnne Maj używają adresu IP klienta, aby ustalić kraj, z którego następuje dostęp, i przekierować użytkownika wysyłającego żądanie do konkretnej strony głównej Pokoje Gościnne Maj dla danego kraju. Dane te nie są dodatkowo wykorzystywane, z wyjątkiem przechowywania danych dostępu i tworzenia plików dziennika zgodnie z punktem 2.2.

2.4.Formularz kontaktowy

Gdy w witrynie dostępna jest możliwość wprowadzenia danych osoby fizycznej lub prawnej, dane te są zawsze wprowadzane dobrowolnie. Dane wymagane do wykonania żądanej czynności są oznaczone gwiazdką (*). Jeśli użytkownik poda w formularzach dane osoby fizycznej lub prawnej, Pokoje Gościnne Maj wykorzystają je wyłącznie do odpowiedniego zamierzonego celu. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Transmisja danych szyfrowana jest protokołem SSL lub TLS, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do danych użytkownika przez osoby trzecie.

2.5.Cookies

Gdy użytkownik korzysta z witryny, w jego komputerze przechowywane będą pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę użytkownika na dysku twardym komputera, dzięki którym witrynie korzystającej z pliku cookie (w tym przypadku witrynie DawMar) można udostępniać konkretne przeznaczone dla niej informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać aplikacji ani przenosić wirusów. Ich celem jest zwiększenie łatwości i skuteczności korzystania przez użytkownika z witryny. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Korzystanie z plików cookie:

a) W witrynie wykorzystywane są różne rodzaje plików cookie, których zakres i funkcja opisane zostały poniżej:

nietrwałe pliki cookie (patrz podpunkt b)

trwałe pliki cookie (patrz podpunkt c)

b) Nietrwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Pliki te zapisują identyfikator sesji, który łączy różne zapytania wysyłane przez przeglądarkę w ramach jednej i tej samej sesji. W ten sposób można zidentyfikować konkretny komputer, gdy jego użytkownik powróci do witryny. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

c)Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od pliku cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie usuwać pliki cookie, korzystając z ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

d) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki według swoich wymagań i odrzucać pliki cookie podmiotów zewnętrznych lub wszystkie pliki cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich usług świadczonych przez witrynę.

2.6. Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez firmę Google LLC. („Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisane w komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób jej wykorzystania. Informacje generowane przez pliki cookie i dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny będą zwykle przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Witryna wykorzystuje usługę Google Analytics z rozszerzeniem „gat_anonymizeIp()” w celu zagwarantowania, że adresy IP zbierane są anonimowo („maskowanie IP”). Jeśli jednak w witrynie została włączona anonimizacja IP, Google usunie ostatnią część adresu IP pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cały adres IP zostanie przesłany na serwer znajdujący się w USA, a następnie poddany tam skróceniu, tylko w wyjątkowych przypadkach. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu Pokoje Gościnne Maj w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, generowania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług dotyczących korzystania z witryny i sieci Internet. Google nie będzie wiązać adresu IP użytkownika (przesłanego przez jego przeglądarkę

i przekazanego za pośrednictwem Google Analytics) z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Użytkownik może zabronić przechowywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, powinien jednak pamiętać, że może nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może również zapobiec zbieraniu przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie (w tym jego adresu IP) i ich przetwarzaniu, pobierając

i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Użytkownik może zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie z rezygnacją, zapobiegający zbieraniu danych użytkownika podczas odwiedzania witryny w przyszłości. Dezaktywacja Google Analytics. Dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znaleźć można pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/.

2.7. Wtyczki serwisów społecznościowych

Informacje o korzystaniu z wtyczek serwisów Facebook znajdują się na stronie o Pokoje Gościnne Maj.

Po wywołaniu strony Pokoje Gościnne Maj Serwisy społecznościowe wykorzystywane są tak zwane wtyczki serwisów społecznościowych z sieci społecznościowej Facebook. Usługi te są świadczone przez firmę Facebook Inc. („Operator”). Operatorem serwisu Facebook jest spółka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Omówienie wtyczek i ich wyglądu znajduje się pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Po wywołaniu strony witryny O Pokoje Gościnne Maj Serwisy społecznościowe przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook. Operator serwisu wysyła treść wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która następnie włącza treść do strony. Umieszczając wtyczki w witrynie, operator otrzymuje informacje o wywołaniu przez przeglądarkę danej strony witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu w danej sieci społecznościowej lub nie jest aktualnie do niego zalogowany. Przeglądarka przesyła te informacje (w tym adres IP użytkownika) bezpośrednio do serwera danego operatora w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli użytkownik zalogował się do serwisu Facebook, operatorzy mogą powiązać wizytę w witrynie Pokoje Gościnne Maj bezpośrednio z profilem użytkownika w tych serwisach. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, np. klika przycisk „Lubię to” , odnośne informacje również przesyłane są na serwer operatora i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane w sieci społecznościowej i widoczne dla znajomych użytkownika. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania

i wykorzystywania przez operatora oraz stosowne uprawnienia i opcje ustawień chroniących prywatność znaleźć można w oświadczeniach operatora o ochronie danych.

Oświadczenie serwisu Facebook o ochronie danych:

http://www.facebook.com/policy.php

Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy Facebook wiązały dane zebrane w witrynie PK MAJ z jego profilem w danej sieci społecznościowej, musi wylogować się z tej sieci przed odwiedzeniem witryny. Użytkownik może również zablokować ładowanie wtyczek, instalując w przeglądarce odpowiednie rozszerzenia, np. rozszerzenie NoScript ( http://noscript.net/) blokujące skrypty.

3. Przekazywanie danych osobowych do osób trzecich

Pokoje Gościnne Maj będą przekazywać dane użytkownika również współpracującym z firmą kontrahentom, którzy świadczą użytkownikowi usługi na własny rachunek (dostawcy, firmy kurierskie). Dzieje się tak, gdy użytkownik zawnioskuje o dostarczanie mu usług przez tych kontrahentów lub jeśli zgodzi się na udział kontrahenta w świadczeniu usług, bądź jeśli DawMar wynajmie kontrahenta, gdy jest do tego prawnie upoważniona, na przykład w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f)

RODO.

W ramach firmy Pokoje Gościnne Maj dane osobowe są przesyłane do wewnętrznych celów administracyjnych związanych ze scentralizowaną obsługą klienta i przetwarzaniem zamówień. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Pokoje Gościnne Maj ustanowiły wewnętrzne wytyczne, zobowiązujące jej firmę do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo czynności przetwarzania danych.

Wreszcie w niektórych przypadkach Pokoje Gościnne Maj są prawnie zobowiązane przekazywać niektóre dane organom publicznym na ich żądanie.

4. Czas przechowywania danych

Jeśli w oświadczeniu o ochronie danych nie wskazano inaczej, dane osobowe zostaną usunięte po zrealizowaniu stosownego, wskazanego w nim celu, chyba że są one objęte obowiązkiem zachowania danych, który uniemożliwia ich usunięcie. Dane są rutynowo usuwane po upływie okresu zachowywania, pod warunkiem że nie są one potrzebne do zawarcia lub realizacji umowy i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych.

5. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Pokoje Gościnne Maj stosują aktualne środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo czynności przetwarzania danych, zwłaszcza w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed ryzykiem podczas transmisji danych oraz ich ujawnieniem osobom trzecim. Środki te są modyfikowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, koniecznością ochrony konkretnych danych osobowych oraz ryzykiem dla praw i wolności użytkownika. Dane użytkownika będą zasadniczo przetwarzane w Polsce i innych krajach Europy. W wyjątkowych wypadkach dane będą również przetwarzane w krajach poza Unią Europejską („kraje trzecie”). Przetwarzanie takie będzie następować w zakresie, na który użytkownik udzielił wyraźnej zgody, gdy jest to niezbędne do świadczenia użytkownikowi usługi lub gdy nakazują to przepisy prawa (art. 49 RODO). Dodatkowo dane użytkownika będą przetwarzane w państwach trzecich tylko w zakresie, w jakim wdrożono określone środki zapewniające istnienie zasadnego poziomu ochrony danych (tj. decyzja o odpowiedniości podjęta przez Komisję Europejską lub „odpowiednie zabezpieczenia”, art. 44 i nast. RODO).

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo:

a) żądania informacji o przetwarzanych danych, kategoriach przetwarzanych danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych i przewidywanym okresie przechowywania (art. 15 RODO);

b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych nieprawidłowych lub niepełnych (art. 16 RODO);

c) wycofania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem przyszłym (art. 7 ust. 3 RODO);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację użytkownika (art. 21 ust. 1 RODO);

e) w niektórych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, żądania usunięcia danych, w szczególności w zakresie, w jakim dane osobowe nie są już niezbędne do przewidzianego celu lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź gdy użytkownik cofnął swoją zgodę stosownie do punktu c) powyżej lub wniósł sprzeciw stosownie do punktu d) powyżej;

f) w niektórych przypadkach, żądania ograniczenia przetwarzania danych, w zakresie w jakim nie jest możliwe ich usunięcie, bądź gdy obowiązek usunięcia jest sporny (art. 18 RODO);

g) przenoszenia danych, tzn. użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które dostarczyły Pokoje Gościnne Maj, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, takim jak CSV oraz, tam gdzie to stosowne, przekazać je innym osobom (art. 20 RODO);

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wnosząc skargę do właściwego organu nadzorczego ochrony danych; w niniejszym przypadku właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Zmiana Oświadczenia o ochronie danych

Pokoje Gościnne Maj zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Oświadczenia

o ochronie danych stosownie do zmian przepisów prawnych lub oferowanych usług. Poprzednie wersje Oświadczenia pozostaną dostępne dla użytkowników.

Pokoje Gościnne Maj ul. Żbikowa 4, 84-104 Rozewie

NIP 958-15-15-985